Opleiding

Een overzicht van gevolgde opleidingen en daarop aansluitende relevante nevenactiviteiten. De vermelde data zijn de data van afronding.

jan. 2013:
Universitaire Lerarenopleiding (Nederlands), Instituut voor Leraar en School, Radboud Universiteit Nijmegen

Bijbehorende stages aan het Elzendaalcollege te Boxmeer, het Dorenweerd College te Doorwerth en Metameer te Stevensbeek.
Eerstegraads lesbevoegdheid behaald.

aug. 2010:
Master Nederlandse
 taal en cultuur, Radboud Universiteit Nijmegen
Afstudeerrichting: Oudere Letterkunde
Afgestudeerd op een nieuwe editie van het achttiende-eeuwse treurspel Michiel Adriaansz. de Ruiter (1780) van Joannes Nomsz.
Scriptiebegeleider: dr. Lotte Jensen

jul. 2009:
Bachelor Nederlandse taal en cultuur, Radboud Universiteit Nijmegen
Afstudeerrichting: Moderne Letterkunde
Afgestudeerd op een scriptie over actualiteit en historische werkelijkheid in de debuutroman van de Vlaamse auteur Paul Baeten Gronda, Nemen wij dan samen afscheid van de liefde (2009)
Scriptiebegeleider: dr. Jos Muijres

sept. 2008 – jan. 2009 (deel uitmakend van de Bachelor Nederlandse taal en cultuur):
Educatieve minor (Nederlands), Instituut voor Leraar en School, Radboud Universiteit Nijmegen
Bijbehorende stage aan het Stedelijk Gymnasium Nijmegen